Close

Technologia

Loader: Na początku Loader przefiltruje 74% farby.

Catcher: Następnie Catcher zatrzyma 24% dodatkowej farby dzięki swojemu filtrowi poliestrowemu.

Perfector: I na koniec, Perfector ostrzy ostatnie cząsteczki, aby uzyskać 99,8% czystego powietrza.
technology

System przepływu powietrza

Nasz system powstał dzięki opracowaniu najlepszej cyrkulacji powietrza. Dzięki naszemu kształtowi uzyskujemy doskonały system przepływu powietrza.

airflow-system

Podaj swój adres e-mail i region, aby kontynuować.