Close

Công nghệ

Loader:

Đầu tiên, Tấm Tải sẽ lọc 74% lượng sơn.

Catcher:

Sau đó, Tấm Giữ sẽ chặn 24% lượng sơn dư thừa nhờ vào bộ lọc sợi tổng hợp.

Perfector:

Cuối cùng, Tấm Hoàn Thiện sẽ mài các hạt nhỏ để có không khí tinh khiết đến 99,8%.

technology

Hệ Thống Luồng Khí

Hệ thống của chúng tôi được tạo bằng cách phát triển lưu thông khí tốt nhất.

airflow-system

Vui lòng điền email và khu vực của bạn để tiến hành.